جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با حضور اعضاء و گزارش کار به استاندار دیروزتشکیل جلسه داد. در  این جلسه اعضاء کارگروه از آخرین عملکرد دستگاه خود در خصوص اعتبارات و اشتغالزایی را تشریح کردند.همچنین تعهد دستگاه ها در مورد شاغل خانگی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شیخی دبیر کارگروه  اشتغال با بیان اینکه دستگاه ها به طور نسبی مسئولیت ها و تعهد های خود را انجام داده اند گفت: درخصوص مشاغل خانگی و معرفی بانکها و دریافت تسهیلات از  16 هزار مورد/ چهار هزار نفر تسهیلات دریافت کرده اند/ که مابقی امروز در دستور کار قرار گرفت .

/ 0 نظر / 7 بازدید