مردم کمیجان 23 میلیون ریال زکات پرداختند

 مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیجان در ادامه مسجد محوری و دریافت زکات در مساجد را از اقدامات خوب عنوان کرد و گفت: مساجد کانون‌های خوبی برای دریافت زکات و شناسایی درست مصارف آن می‌باشند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کمیجان ادامه داد: واحد مشارکت این کمیته طی آبان ماه سال جاری از محل صندوق‌های صدقات بالغ بر 157 میلیون ریال درآمد داشته است.

/ 0 نظر / 22 بازدید