جلسه مدیریت پسماند و مواد زائد جامد شهری و صنعتی در شهرستان ساوه

این جلسه روز چهار شنبه مورخ 26/5/90 به ریاست گلستانی فرد معاون استاندار وفرماندار شهرستان ساوه و باشرکت مدیرعامل مجتمع فناوری پسماند زیست و دیگر اعضاء این کمیته در محل این فرمانداری تشکیل گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مرتبط با پسماند و مواد زائد جامد شهری و صنعتی و اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه راهکارهای اجرایی جمع آوری پسماند صنعتی وارائه مشوق های لازم جهت استقبال مدیران صنایع از صنعت پیشرفته دفع  مواد جامد پسماند صنعتی و تحویل به شرکت مذکور معمول گردید.

/ 0 نظر / 8 بازدید